Computers & Engineering Software & Consulting
productssupportdownloadsclient projectscompany Information

SAFE v12 Yenilikleri

Computers & Engineering olarak Computers and Structures, Inc. 'in hazırladığı SAFE vesiyon 12 sürümünün kullanıma sunulmasını sizlere haber vermekten gurur duymaktayız. Yeni SAFE sürümü betonarme döşeme ve temel sistemlerinin boyutlandırması için yapılan en gelişmiş entegre araçtır. Bu versiyonla çok yönlü 3D nesne ve görüntüleme araçları bizlere sunulmuştur. CSi 'ın yeni analiz motoru SAPFIRE ile güçlendirilmiş yeni sürüm uygulanabilirlik ve üretkenlik alanında standartları yeniden tanımlamaktadır.

Tasarımdan detay resimleri üretimine, SAFE mühendisliğin her aşamasında kullanım kolaylığı sağlayan ve insiyatifi size veren bir ortam sunmaktadır. İsminin değişmemesine rağmen, yeni SAFE köklü değişimler geçirmiş ve her yönüyle değişmiştir. Gücün ve kullanım kolaylığının emsalsiz birleşimiyle size eşsiz avantajlar sağlar.

SAFE v12 kapsamlı betonarme imkanlarını içeren SAFE, ve bunlara ek olarak ard-germe hesap yeteneklerini içeren SAFE/PT olarak iki ayrı sürüm olarak sunulmuştur.

Aşağıda yeni SAFE sürümünün özellikleri ana hatlarıyla gösterilmektedir.
Daha fazla bilgi için lütfen baser@comp-engineering.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.
Bilgi istemek için internet sayfamızdaki Bilgi İsteme Formunu kullanabilirsiniz.
SAFE Broşürlerini indirmek için buraya tıklayınız.

Model

Proje Başlangıcı

 • Yeni projeye kendi şirket standartlarınızı kullanarak başlayabilir ya da daha önceki projelerinize ait dizayn kodlarını, malzemeleri, kesitleri veya önceki modelleri kullanarak başlayabilirsiniz.
 • Tek veya çift doğrultuda çalışan döşeme, kaset döşeme, dişli döşeme, tekil temel, sürekli temeller ve plak temeller için hazır şablonlar
 • Döşemeler için art germe çeliklerinin otomatik üretimi/yerleşimi

Model hazırlama

 • Çubuk, alan, tendon, boyutlandırma bandı, mesnet ve yazı çizim araçları
 • Nesnelerin oluşturulmasında hızlı çizim seçenekleri
 • Snap boyu ve açıların kotrolü ile daha akıllı kenetleme araçları
 • N tuşuna basılarak farklı kenetleme opsiyonları arasında geçiş
 • Kenetlemelerin kolaylaştırılması için arka plana grafik kağıdı konulması
 • AutoCAD mimari planlarının kenetleme ve kopya etme için geometrik referans olarak kullanılabilmesi
 • Çizimde mimari birimlerin kullanılabilmesi (Imperial Birimler)
 • Boy ve açı ölçüm araçları
 • Kullanıcının tanımladığı 3D çalışma düzlemi ve alınan kesitlerde model hazırlama
 • Arc, spline ve çok parçalı araçlar kullanarak eğri çizimi
 • Değişken genişlikte polyline kullanarak genel boyutlama-bantı çizimi
 • Nokta, çizgi ve kenarlara bağlı mimari ölçü çizgileri
 • Kiriş, kolon ve perdelerin eksenden kaçıklıklarının tanımlanabilmesi için referans noktaları
 • Sağ tuşa basılarak çıkan ekrandan istenen verilerin değiştirilebilmesi
 • Kaydırma, sürükleme, simetri alma ve çoğaltma özellikleri kullanarak modeli düzenleme
 • Model hazırlanırken gerçek zamanlı yakınlaştırma-uzaklaştırma ve döndürme

Bölümlendirme (Meshing) ve Bağımlılık (Constraints)

 • Güçlü bölümlendirme opsiyonları: dörtgen, dilimlere ayırma ve genel
 • Birbirini karşılamayacak şekilde yanlış bölümlendirilmiş döşemeleri bağlayan yeni kenar bağımlılıkları
 • Bölümlendirme, döşemede moment ve kesme serbestliklerine izin verir

Model Gezgini

 • Menulerin kullanımına gerek kalmadan programın tüm özelliklerine kolay erişim sağlar
 • Ağaç yapısı üzerinde özelliklerin tanımlanması, kopyalanması ve değiştirilmesine olanak tanır
 • Özellik yada nesne bazlı seçim
 • Özelliklerin atamasını model görünüşü üzerine sürükle-bırak metoduyla yapabilir
 • Tüm nesnelerde içeriğe duyarlı menüler

Nesne ve Araçlar

 • Dörtgen, silindirik ve genel çoklu grid sistemleri
 • Hızlı sistem taımlama için kullanıcı Koordinat Sistemi (UCS)
 • Dörtgen, dairesel, T- ve L-şekilli kolonlar ve çaprazlar
 • Eğri kirişler ve dairesel döşeme kenarları
 • Dairesel perde duvarlar ve eğik rampalar
 • Düşü tablası ve açıklıklar (yüklü ve yüksüz)
 • Kot farklılıkları ve düğüm noktalarındaki döşeme süreksizlikleri
 • Kalınlık değişimi gibi, anlık geometri ve yük değişimleri
 • Yatay ve düşey tendon profilleri, interaktif düzenleme
 • Değişken genişlikte ve asitmetrik çok parçalı boyutlandırma bantları

Görünüm

 • Yeni ve gelişmiş plan ve 3D görünüşleri
 • Görünüş ve çizimlerden kesit alma
 • Şekil değiştirmiş hal ve yükleme diyagramlarının görünüşü
 • Şekil değiştirmiş halin animasyonu
 • Döşeme deplasman, moment, kesme, gerilme ve mesnet basıncı kontürleri
 • Kontür görünüşleri için kullanıcı kontrollü ortalama alınması
 • Kiriş moment ve kesme diyagramları
 • Mesnet kuvveti diyagramları
 • Entegre boyutlandırma bandı moment ve kesme diyagramları
 • Boyutlandırma bantları için boyutlandırma görünüşleri
 • Ard-germe için gerilme kontrolü görünüşleri
 • Döşeme ve kirişler için gereken donatının garafik gösterimi
 • Kolon ve perde duvarların küçültülmüş 3D görünüşü
 • Perde duvar bağlantılarını daha temiz 2D ve 3D görünümü
 • Eğri çizgi ve alan nesnelerinin yumuşak tonla gösterimi
 • Fareyi sürükleyerek sürekli döndürme
 • Entegre resim ve video yakalama
 • DirectX kullanarak çok seçenekli ışıklandırma ve şeffaf görünüm

Otomasyon

 • Gridleri kullanarak otomatik boyutlandırma bantları çizimi
 • Otomatik boyutlandırma bantları
 • Panellere bakarak otomatik yük şablonu üretimi
 • Yük dengesine bakarak tendon profillerinin otomatik üretimi
 • Boyutlandırma bantlarına dayalı otomatik tendon yerleşimi
 • Otomatik sonlu eleman bölümlendirmesi

Analiz

Analiz

 • Hem boyutlandırma-bandına dayalı hem de sonlu eleman analizine (FEM) dayalı boyutlandırma sonuçları alınabilir
 • Dinamik ve hızlı çözüm olanakları sunan yeni 3D analiz modeli
 • Ortotropik döşeme özellikleri
 • Kesme deformasyonlarını içeren kalın plak davranışı
 • Kirişler için eğilme, kesme ve burulma deformasyonları
 • Kolon, perde duvar ve rampaların rijitlik etkileri
 • Yüklere çevrilebilen tendon kuvvetleri
 • Uzun dönemli sünme için moment-eğrilik ilişkisini kullanan nonlineer analiz
 • Çatlak kontrolü için nonlinear analiz
 • Boyutlandırma için ikincil art germe gerilmelerinin otomatik analiz
 • Mesnetin çekme gerelmesi almaması durumu için nonlineer analiz
 • Çekme ankrajlarının modellenmesi için sadece çekmeye çalışan yaylar
 • Yükleme şablonları için otomatik iki-değerli alan kombinasyonları
 • Eşsiz çözüm kapasitesi olan çok-işlemcili, çok kullanımlı 64 bit çözümleyici

Yükleme

 • Alan, çizgisel ve noktasal yükleme
 • Yükler tek veya çift doğrultuda doğrusal olarak değişebilir
 • Otomatik öngerme kaybı hesapları
 • Modelde yatay yüklemeler (rüzgar ve sismik) düşünülebilir
 • ETABS® programından alınan modlar ve yüklere dayanarak davranış-spekturumu analizi
 • Limitsiz yük kombinasyonları

Veri Alma / Aktarma

Ara yüz

 • ETABS® Versiyon 9 programından, davranış-spekturumu dahil, model alınması
 • Geometri, tendon ve donatılar AutoCAD programından alınabilir veya AutoCAD 'e aktarılabilir

Veritabanı

 • İnteraktif veritabanı düzenleme
 • Tüm model, analiz ve boyutlandırma bilgileri için veritabanı tabloları
 • Veritabanı tabloları bir çok kullanıcı kontrolü eklenerek geliştirilmiştir
 • Excel, Access ve metin dosyalarından tablolar okunabilir ve bunlara aktarılabilir
 • Veritabanı tablolarının yazdırılması

 

Boyutlandırma

 • En son Amerikan, Avustralya, İngiliz, Kanada, Çin, Avrupa, Hong Kong, Hindistan, Yeni Zelanda ve Singapur şartnamelerine göre döşeme ve kiriş boyutlandırma
 • Boyutlandırma ard-germe ve yatay yükleri dikkate alır
 • Boyutlandırma yeni, genel boyutlandırma-bantı tanımlamalarına göre yapılır
 • Art germe için servis ve yük-transfer dizayn kontrolleri
 • İkincil gerilmeler dikkate alınarak ard-germe gücü kontrolleri
 • Yeni tek-yönlü kesme boyutlandırması ve geliştirilmiş zımbalama kuvvetine göre boyutlandırma
 • Zımbalama donatısı boyutlandırma (stud rails)

Detaylandırma

 • Döşeme, kiriş, plak temel ve temel ayaklarının otomatik detaylandırması
 • Detaylandırma ard-germe, genel boyutlandırma bantları, döşemeler ve kiriş ofsetlerini içerir
 • Detaylandırma ana programın içerisine tam entegre olmuştur ve model gezgininden erişilebilir
 • Donatı boyutlarını, aralıklarını, vb. kontrol için tamamıyla özelleştirilebilir detaylandırma kuralları
 • Boyutlandırmanın ayrı gösterimi ve nesnelerin görüşlerini içeren resimler
 • Detaylı nesne görünümleri planlar, görünümler, kesitler, donatı tabloları, donatı yerleşimleri ve metraj tablosu içerir
 • Tamamıyla özelleştirilebilen çok görünüşlü resimler
 • Tek nesneyi ayrı olarak detaylandırma veya benzer nesneleri gruplandırmak için seçenekler
 • Döşeme, kiriş ve temellerde kullanıcı tanımlı kesitler
 • Kiriş, döşeme ve temellerde ilgili görünüşün otomatik güncellenmesi ile donatının değiştirilmesi
 • Daha açık bir detaylandırma için yazılar ve açıklamaların tamamının değiştirilebilmesi
 • Ölçek, yazı boyutu, çizgi tipi ve kalınlığı, rengi vb. üzerinde tam kontrol
 • Görünüş ve nesnelere ait etiketlerin tamamen özelleştirilebilmesi
 • Detaylandırma çıktısının AutoCAD 'e aktarımı
 • Çizimlerin içine dışarıdan resim eklenebilmesi
 • Çizimlerin içine AutoCAD nesnelerinin eklenebilmesi
 • Seçilen görünüş veya resimlerin doğrudan yazıcıya gönderilebilmesi

Çıktı ve Görünüm

Raporlama

 • Standart raporların otomatik üretimi
 • Tamamen özelleştirilebilen rapor üretimi
 • Model ve sonuçların grafik yada tablo ile gösterimi
 • Nesnelerin detaylı görünüşleri raporlara eklenebilir
 • Kullanıcı tanımlı farklı birimler içeren raporlar
 • Kullanıcı ayarlarına bağlı rapor düzeni ve yerleşimi

 

Copyright ©2003, Computers & Engineering    | Company Info | Contact Us | Site Map