GASWorkS

Doğal Gaz Dağıtım, Tasarım ve Analizi için Boru Ağları Modelleme Araçları

GASWorkS, düzgün-akışlı boru ağlarının modellenmesi yazılımıdır. Doğalgaz ve diğer sıkıştırılabilir sıvıların dağıtımı, toplanması ve aktarılmasında, mühendislere analiz ve tasarım aşamasında yardımcı olur. Sistemde fitting, kompresör, boru, regülatör, vana ve kuyulardan oluşan sistemler bulunabilir. CAD, GIS ve veri tabanı uygulamaları için güçlü import ve export olanakları sağlanmıştır.

GASWorkS yazılımı etkin sürümünün kullanıldığı 1991 yılından bugüne kadar devamlı gelişim içindedir. Son sürümünde harita stilinde çok sofistike grafik data çevrimi ve hızlı çözüm algoritması bulunmaktadır. Bu sürüm kullanıcıların özel isteklerini uygulayabilmelerine ek olarak çok farklı modelleme elemanları için olanaklar da sağlamaktadır. GasWorkS kullanıcılara doğal gaz ve sıkışabilen sıvılarda dağıtım, iletim ve toplama işlemlerinde tesis borulama sistemleri için üst düzeyde ve geniş çapta boru ağı modelleme araç ve gereçleri sunmaktadır.

GASWorkS sadece düzgün-akışlı modellerdeki boru tipi elemanlarla değil, aynı zamanda regülatör, kompresör, vana, kuyu ve fitting türünden elemanlarla model oluşturmak için kullanılabilir.

GASWorkS regülatörler için vana katsayısını ve kompresörler için kullanılan enerjiyi ve yakıt gereksinimini hesaplar. Modeldeki boruların boyutlarını tasarlamak için boru boyutlama fonksiyonu da sağlanmıştır.

Çözüm Yöntemi

GASWorkS, Newton-Nodal ve iteratif çözüm yöntemini kullanır. AGATurbulent, Colebrook, IGT-Improved, Mueller High and Low-Pressure, Oliphant, Panhandle-A, Panhandle-B, Pole Low- Pressure, Spitzglass, High and Low-Pressure, and Weymouth denklemlerini içeren çok sayıda boru akış hesabını destekler. Programın etkili çözüm rutinleri 250,000 düğüm noktasına kadar her boyutta model için test edilmiştir.

Çözüm algoritması, çevre ısı kayıp ve kazançlarını dikkate alarak ısı transfer hesabına izin verir. Gaz bileşimine dayalı olarak, özgül ağırlık, viskozite, özgül ısı oranları ve ısıtma değeri dahil olmak üzere belirli bir konumdaki gaz değerleri hesaplanabilir. Akış dağıtımına göre sistemin her bölgesinde karışık gaz değerleri hesaplanabilir. Sıkışabilme özelliği, son revizyondaki AGA 8 de dahil, çeşitli yöntemlerle bulunabilir.

Grafik Veri Arabirimi (GDI)

Grafik Veri Arabirimi (GDI) model verilerine haritacılığa benzer şekilde grafik erişim sağlar. GDI aynı zamanda arka planda referans olarak kullanılmak üzere Bitmap (BMP), Drawing Interchange File (DXF), .PDF, Shape (.SHP) ve .TIF formatlarındaki dosyaların yerleştirilmesine izin verir. GDI kullanarak, modelde şematik olarak fareyle nokta-tıklayarak, koordinat değerleri, mesafe ve açı girilerek geometrik veriler tamamlanır. GDI düğüm noktası, kullanıcı verisi ve analiz sonuçların görüntülenme veya düzenlenmesi için çeşitli pencereler sağlar.

GDI ile tüm değerler açılan pencerelerden izlenip değiştirilebilir. Çeşitli borular, düğüm noktası ve müşteri dataları içerikleri ekranda eklenebilir, silinebilir veya değiştirilebilir. Kullanıcının istediği yere yaklaşma, istediği oranda yaklaşma ve önceki görünüşe geçme gibi farklı resme yaklaşım (zoom) komutları ile model görüntüsü rahatça izlenebilir. Geniş bir renk paletine sahip renk kodlarıyla oluşturulan görüntü kullanıcının grafiksel olarak analiz sonuçlarını değerlendirme yeteneğini geliştirir ve sistemin performansını artırır. İzleme ve düzenleme algoritması bizim “Vana noktaları” dediğimiz özellik olarak acil olarak izole edilecek bölgelerin dizaynı için eklenmiştir. Kullanıcının model grafiğine eklemek istediği noktalar ve referanslar için tanımlama ve açıklama araçları sağlanmıştır.

GDI ekran görüntüsü şu öğeleri içerebilir:

  • İki nokta, doğrulardan meydana ve yay şeklinde boru sembolleri
  • Düğüm noktası, müşteri ve göstermelik servis hattı sembolleri
  • Yazı formatında boru, düğüm noktası ve müşteri isteği data değerleri
  • Boru olmayan eleman tipleri için boru sembolleri
  • Kullanıcı tanımlı gösterim, grafik çizgileri ve şekilleri
  • Kullanıcı tanımlı gösterim, grafik çizgileri ve şekilleri
  • Vana noktası sembolleri
  • Akış yönü okları
  • İşaretleme bayrakları
  • Çok sayıda arka plan referans imajları

Kullanıcı GDI ekran görüntü özelliklerini, görüntü renklerini, çizgi ve sembol tip ve büyüklüklerini istediği gibi düzenleyebilir.

Kullanıcı, GDI araçlarını istediği ön değerleri vererek kurabilir. GDI araçlarına araç çubuklarında yer alan açıklayıcı araç simgelerinden, komut satırındaki bir liste üzerinden veya kullanıcı tercihlerine uygun olarak düzenlenebilin kayan bir araç paleti aracılığıyla erişilir.

Rapor Hazırlama Olanakları

Analiz sonuçları tablo formatında hazırlanır. Sonuçlar ekranda değiştirilmek istenen hücre seçilip istenen model verileri doğrudan rapor içinden düzenlenebilir. Kullanıcı istenmeyen öğelere ilişkin sütunları kaldırıp, rapora dahil edilecek öğeleri seçebilir.

Boru raporu, hem boyut/tip hem de iç çap değerlerinin raporlanması, boru giriş, boru çıkış ve ortalama basınçların, akış hızlarının, hacimlerinin raporlanması ve kullanıcı tarafından belirlenen mesafelerde basınç düşüşünün eş zamanlı olarak raporlanması dahil olmak üzere kapsamlı bilgiler sağlar. Standart raporlardan seçim grupları üretmesine olanak vererek kullanıcının kendine özgü rapor oluşturması sağlanır. Hiyerarşik yapı, önceden oluşturulan bir seçim grubundan alt gruplar oluşturulmasına izin verir. Kullanıcı istenen parametreleri seçerek arzı edilen formatta rapor üretebilir. Raporlar Windows destekli herhangi bir yazıcı ile basabilir.
Diğer Özellikler

Data alışverişi

GASWorkS farklı uygulama yazılımları ile data alışverişi ( import / export ) olanakları sağlar. ASCII, DBF, Microsoft Access ve Excel dosyaları, dış model veri dosyaları, GIS şekil (SHP) dosyalarına destek sağlanır. Güçlü DXF motoru grafik verilerin hem dışa ve hem de içe aktarımını sağlar.

DXF ve SHP import fonksiyonları CAD resimleri veya GIS verilerinden GASWorkS modelinin otomatik oluşturulmasını sağlar.

Müşteri Özellikleri

Anten veya İskelet tipindeki şebekeler de yükler İngiliz IGE yönetmeliklerine uygun olarak otomatik olarak dağıtılabilirler. İstenirse dışarıdan bir veri tabanı da GASWorkS müşteri verilerine eklenebilir. Bu özellikle faturalama verilerini model verilerine bağlamak için yararlıdır.

Ana Parametre Özellikleri

GASWorkS boru veri tabanına dışarıdan bir veri tabanı istenirse eklenebilir. Bu özellik modelde olmayan adres, boru spesifikasyonu, test basınç değerleri gibi parametrelerin modele dahil edilmesini sağlar.

Kullanıcı Arabirimi

GASWorkS program fonksiyonları kullanıcı dostu arabirimden bir tıklamayla erişilebilir. GASWorkS tamamen menülerle ve kullanıcıya istediğini bulduracak şekilde donatılmıştır. Ekranda yardım da etkin olarak sunulmuştur.